17 Mart 2014 Pazartesi

ATATÜRK ÖNDERLİĞİNDE KAZANDIĞIMIZ HAK VE HÜRRİYETLER

ATATÜRK’ÜN ÖNDERLİĞİNDE KAZANDIĞIMIZ HAK VE HÜRRİYETLER

Atatürk’ün önderliğinde elde ettiğimiz bazı hak ve hürriyetler şunlardır:
*Eğitim Görme Hakkı: Kız erkek herkes eğitim görme hakkı ve hürriyeti elde etti. Herkesin rahatlıkla okuma yazma öğrenebilmesi için Latin Alfabesi kabul edildi.
*Seçme ve Seçilme Hakkı: Eskiden ülkemiz padişahlıkla yönetiliyordu. Padişahlık babadan oğula geçiyordu.Tek söz padişahındı.Kadın erkek herkes seçme ve seçilme hakkı elde etti.Halkın kendi yöneticilerini seçimle belirlemesi cumhuriyetin ve demokrasinin getirdiği en önemli haktır. Seçimlerde oy kullanmakbir görevdir. Aday olmak ise bir haktır.
*Seyahat Etme Hürriyeti
*Haberleşme Hürriyeti
*Meslek Sahibi Olma Hakkı:Kadınlara da erkekler gibi iş hayatına atılma,meslek sahibi olma ve çalışma hakkı verildi.
*Çocuk Hakları Sözleşmesi Kabul Edildi: Çocukların da sahip olduğu haklar vardır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan bu haklardan bazıları şunlardır: Eğitim alma hakkı, Çalıştırılmama hakkı, Sağlıklı olma hakkı, Bir isme, vatandaşlığa sahip olma hakkı vb. 

     

    

10 Mart 2014 Pazartesi

TÜRK EDEBİYATI SANATÇI,YAZARLARI ve ESERLERİ

TÜRK EDEBİYATI SANATÇI,YAZARLARI ve ESERLERİBatı edebiyatında Sanatçılar ve eserlari

BATI EDEBİYATI (SANATÇILAR, ESERLER)

YUNAN EDEBİYATI
 HOMEROS
İlyada ve Odessa Destanlarının derleyicisidir.

 AİSOPOS(EZOP)
Masal yazarıdır. La Fontaine bu masallardan geniş biçimde yararlanmıştır. 
 SOKRATES
Ahlak felsefesinin kurucusu olarak tanınır.
İlk anlam bilimcidir.
 ARİSTOPHANES
Antik Yunan komedyasının en büyük yazarıdır.
ESERLERİ: Eşekarıları, Kuşlar, Kurbağalar, Atlılar…
PLATON(EFLATUN)
Çok önemli bir Antik Yunan filozofudur.
Batı felsefesinin başlangıç noktasıdır.
ESERLERİ: Devlet
 ARİSTOTALES(ARİSTO)
Platon ile birlikte Batı felsefesinin önemli ikinci temsilcisidir.
Aynı zamanda Avrupa’nın ilk büyük biyologudur.
ESERLERİ: Poetika
LATİN EDEBİYATI
 CİCERO
Latin Edebiyatının ünlü hatip ve yazarıdır. 
 SENECA
Latin Edebiyatının en büyük filozofudur.
Ayrıca Eski Yunan Edebiyatının tesiriyle trajediler de yazmıştır.
ESERLERİ: Troyalılar, Öfkeli Herkül
İTALYAN EDEBİYATI
1) DANTE
İtalyan hümanistlerinin ilki olarak kabul edilen Dante büyük bir şairdir.
ESERLERİ: İlahi Komedya, Monarşi  
MAKHİAVELLİ(MAKYAVEL)
Rönesans döneminin ünlü düşünürlerindendir.
ESERLERİ: Hükümdar, Savaş Sanatı
ARİOSTO:İtalyalıdır.Çılgın Orlando

TASSO:Kurtarılmış Kudüs.

FRANSIZ EDEBİYATI
MONTAİGNE
Dünyaca ünlü Fransız deneme yazarıdır. Rönesans döneminin önemli sanatçılarındandır.
En ünlü eseri “Denemeler” adlı kitabıdır. 
LA FONTAİNE
Dünyaca ünlü fabl yazarıdır.
Eski Yunan sanatçısı Ezop’tan etkilenmiştir.
Klasisizm temsilcisidir.
ESERLERİ: Ağustosböceği ile Karınca, Karga ile Tilki, Kurt ile Kuzu, Aslan ile Fare
MOLİERE
Fransız Edebiyatının en büyük komedi yazarıdır.
Klasisizm temsilcisidir.
ESERLERİ: Cimri, Tartuffe, Hastalık Hastası, Gülünç Kibarlar, Kibarlık Budalası, Kocalar Mektebi, Karılar Mektebi, Zoraki Tabip,Bilgiç kadınlar… 
MONTESQUİEU
Ünlü Fransız filozoflarındandır.
“Kanunların Ruhu Üzerine “adlı eseri önemli olup Türkçeye de çevrilmiştir. 
VOLTAİRE
Önemli bir trajedi yazarıdır.
Romantizm akımından etkilenen sanatçılarındandır. Şiirleri ve hicivleriyle ile ünlenmiştir.
ESERLERİ: Candide, Hikayeler 
JEAN JACK ROUSSEAU
Ünlü bir filozoftur.Ahlaki değerlere önem verir.
Eserleri Fransız İhtilali’nin çıkmasında etkili olmuştur.
ESERLERİ: Toplum Sözleşmesi, Emile, Nutuklar, İtiraflar
CHATEAUBRİAND
Romantik akımın öncü yazarlarındandır.
ESERLERİ: Atala ve Rene, Paris’ten Filistin’e Yolculuk
STENDHAL
Fransız Edebiyatının önemli realist yazarlarındandır.
Romanlarında psikolojiyi ön plana çıkararak güçlü psikolojik tahliller yapmıştır.
ESERLERİ: Kırmızı ve Siyah, Parma Manastırı 
LAMARTİNE
Klasik dönemden romantik döneme geçişin ilk önemli şairlerindendir.
Şiirin yanı sıra romantik hikayeler, tarihi ve siyasi yazılar da yazmıştır.
ESERLERİ: Graziella, Sokrat’ın Ölümü,Şairane düşünceler
HONORE DE BALZAC
Realizm akımının en önemli isimlerinden biridir.
Gerçekçi romanın öncüsü sayılır.
ESERLERİ: Goriot Baba, Eugenie Grandet, Vadideki Zambak,İnsanlık komedyası
VİCTOR HUGO
Romantizm akımının en önemli temsilcilerindendir.
Hatta bu akımın kurucusu sayılır.
Cromwell adlı oyununun önsözünde bu akımın ilkelerini ortaya koymuştur.
Daha sonra da Klasizmin sonunu getiren eser olarak kabul edilen Hernani adlı tiyatro da ona aittir.
ESERLERİ
Roman: Sefiller, Notre Dame’ın Kamburu
Tiyatro: Hernani, Cromwell,kral eğleniyor,
Şiir: Sonbahar Yaprakları
ALEXANDRE DUMAS-PERE
Üç yüze yakın macera romanı yazmış bir sanatçıdır.
Victor Hugo ile birlikte romantik dramın kurucusu olarak kabul edilir.
ESERLERİ
Roman: Üç Silahşörler, Monte Cristo Kontu, Demir Maskeli Adam
GUSTAVE FLAUBERT
Dünyaca ünlü realist roman yazarlarındandır. Kaleme aldığı Madam Bovary ile Realizmin Romantizme üstün geldiği kabul edilir. Bu eser ilk büyük realist roman sayılır.
ESERLERİ: Madam Bovary, Salambo,
ANDRE GİDE
Fransız Edebiyatının ünlü deneme yazarlarındandır.
Eserlerinde bireyi ön plana çıkarır.
Sembolizmin tesiriyle şiirler de yazmıştır.
ESERLERİ: Dar Kapı, Ayrı Yol, Pastoral Senfoni, İsabella
ALBERT CAMUS
Fransız yazar ve filozoflarından olan sanatçı Egzistansiyalizm akımının öncülerindendir.
ESERLERİ: Yabancı, Veba, Düşüş, Tersi ve Yüzü, Başkaldıran İnsan
LA BRUYERE
Fransız klasik şairlerindendir.
ESERLERİ: Karakter
EMİLE ZOLA
Naturalizm akımının kurucusudur.
ESERLERİ: Nana, Germinal, Meyhane
ALPHONSE DAUDET
Eserlerini Naturalizm akımının tesiriyle yazmıştır.
ESERLERİ: Değirmenimden Mektuplar, Paris’te Otuz Yıl
GUY DE MAUPASSANT
Naturalizmin temsilcilerindendir.
Yazdığı olay ağırlıklı hikayelerle bu türün kurucusu sayılmıştır. Fransız Edebiyatının en güzel hikayeleri ona aittir.
ESERLERİ: Ay Işığı, Kartopu, Tombalak, Bir Dost, Bir Hayat
BOUDELAİRE
Sembolizm akımının temsilcilerindendir.
ESERLERİ: Elem(kötülük) Çiçekleri
LUİS ARAGON
Önce Dadaizm ardından da Gerçeküstücülük akımının tesiriyle eserler yazmıştır. Orhan Veli’nin sanatçının “Elsa’nın Gözleri” adlı eserini Türkçeye çevirmesiyle Türkiye’de tanınmıştır.
PAUL VALERY:
Sembolisttir.
Yüzyılın en büyük romancılarındandır.
GEORGE SAND:
Fransız kadın romancıdır.Romantiktir.
ESERLERİ:Mahrem ,Notlar ,Mektuplar ,İndiana 
İNGİLİZ EDEBİYATI
WİLLİAM SHAKESPEARE
Ünlü İngiliz oyun yazarıdır.
ESERLERİ
Komedi: Yanlışlıklar Komedyası, Venedik Taciri, Bir Yaz Gecesi Rüyası
Trajedi: Romeo ve Juliet, Othello, Kral Lear, Macbeht, Jul Sezar, Hamlet
BACON
Montaigne’den sonra deneme türünde önemli eserler vermiş bir yazardır.
ESERLERİ:Denemeler
DANİEL DEFOE
İngiliz romanının başlatıcısıdır. Daha çok serüven ağırlıklı romanlar yazmıştır.
ESERLERİ: Robinson Crusoe
LORD BYRON
İngiliz Edebiyatının önemli romantik şairlerindendir.
ESERLERİ: Don Juan
CHARLES DİCKENS
Realist akımın öncülerindendir.
ESERLERİ
Roman: Oliver Twist, David Copperfield, İki Şehrin Hikayesi, Antikacı Dükkanı, Bir Noel Şarkısı
JONETHAN SWİFT
İngiliz Edebiyatının büyük hiciv  ustasıdır.
ESERLERİ
Roman: Guliver’in Gezileri
OSCAR WİLDE
ESERLERİ
Roman: Dorian Gray’in Portresi
Tiyatro:İdeal Bir Koca
BERNARD SHAW
İrlanda Edebiyatı temsilcisi olarak da tanınan büyük bir oyun yazarıdır.  Yazdığı oyunların tamamı komedi türündedir.
Realisttir.
ESERLERİ: Beklenmedik Adaların Aptalı,Andromok ve Aslan, Jan Dark, Binbaşı Barbara
KİPLİNG:
Hikayeci(küçük hikaye)olarak bilinir.
Beş Millet, Son Işık ,Üç Asker
ALMAN EDEBİYATI
GOETHE
Romantizm akımının temsilcilerinden olan önemli bir yazar ve şairdir.
ESERLERİ
Roman: Genç Werther’in Acıları, William Meister’in Çıraklık Yılları
Tiyatro: Faust,
SHİLLER
Alman Edebiyatının en büyük şair ve yazarlarındandır. Goethe’den sonra Alman Edebiyatının en lirik ve romantik şairi sayılır.
ESERLERİ: William Tell, Haydutlar, Don Karlos
BERTOLT BRECH
Alman şairi ve oyun yazarıdır.
Bazı eserlerini Marksizmin tesiriyle yazmıştır.
ESERLERİ:Kafkas Tebeşir Dairesi
GRİMM KARDEŞLER:
Masallarıyla tanınırlar.
Üniv.prof.olarak görev yaparlar.
Çocuk Masalları eseri vardır.
THOMAS MANN:
Çağdaş alman edebiyatı yazarıdır.
Büyülü Dağ romanıyla(Nobel edebiyat ödülü)
Goethe ve Mozart’tan etkilenir.
Venedikte Ölüm,Buddenbrok ve Ailesi,Tristan eserleri vardır. 
İSPANYOL EDEBİYATI
CERVANTES
Modern romanın başlangıcı sayılan Don Kişot adlı eserin yazarıdır.

RUS EDEBİYATI
PUŞKİN
Fransız şiirinin tesirinde kalan yazar İngiliz şair Byron’un tesiriyle şiirler de yazmıştır. Romantik sanatçılardandır.
ESERLERİ: Yüzbaşının Kızı, Çingeneler, Acemi Bir Köylü Kızı,Maça kızı, Boris Gudonov
GOGOL
Rus romancı ve oyun yazarıdır.
Realizmin tesirinde kalmıştır.
ESERLERİ
Roman: Ölü Canlar
Tiyatro: Müfettiş, Kumarcılar,Petersburg hik.
TURGENYEV
Realist Rus romanının öncülerinden biri olarak görülür.
ESERLERİ: Babalar ve Oğullar, İlk Aşk, Bahar Seli,Rudin
DOSTOYEVSKİ
Realizm akımının tesiriyle yazdığı eserleri hala dünyaca sevilerek okunmaktadır.
Eserlerinde ruh tahlilleri önemli bir yer tutar.
ESERLERİ
Roman: Suç ve Ceza, Kumarbaz, Karamazov Kardeşler, Budala, Delikanlı, İnsancıklar, Yeraltından Notlar, Ölüler Evinden Anılar, Beyaz Geceler
TOLSTOY
Sanatçı kişiliği ve fikirleriyle yaşadığı döneme damgasını vuran realist bir Rus yazarıdır.
ESERLERİ
Roman: Savaş ve Barış, Diriliş, Anna Karanina, İvan İlyiç’in Ölümü, Kazaklar, Hacı Murat
ÇEHOV
Durum hikayesinin temsilcisi olarak bilinir.
ESERLERİ
Hikaye: Köylüler, Altı Numaralı Koğuş, Hikayeler
Tiyatro: Martı, Üç Kız Kardeş, Vanya Dayı, Vişne Bahçesi
AMERİKAN EDEBİYATI
EDGAR ALLAN POE
Sembolizm akımının önemli temsilcilerindendir.
Şiirin yanında polisiye türde eserler de yazmıştır.
ESERLERİ
Şiir: Anabel Lee, Kuzgun
Roman: Morg Sokağı Cinayeti, Çalınan Mektup
MARK TWAİN
Gazetecilik yönü de bulunan yazar bir güldürü ustasıdır.
ESERLERİ:Tom Sawyer’in Maceraları,Hucklebery Fin’in maceraları,Missisipide hayat
JACK LONDON
ESERLERİ: Beyaz Diş, Vahşetin Çağrısı, Deniz Kurdu, Büyük Serüven, Demir Ökçe
ERNEST HEMİNGWAY
Kısa öykünün ustalarındandır.
ESERLERİ: Çanlar Kimin İçin Çalıyor, Silahlara Veda, İhtiyar Adam ve Deniz
JHON STEİNBECK
ESERLERİ: Fareler ve İnsanlar, Gazap Üzümleri, Sardalye Sokağı, Altın Kadeh
T.S.ELİOT
Şiirler: Prufrock ve Diğer Şiirler, Çorak Ülke
Deneme: Kutsal Koru
AVUSTURYA EDEBİYATI

STEFAN ZWEİG
ESERLERİ
Roman: Satranç, Acı Duygular
Anı: Dünün Dünyası
Biyografi: Macellan
KAFKA
Varoluşçuluk akımının temsilcilerindendir.
ESERLERİ
Roman: Dava, Şato
Hikaye: Yargı, Dönüşüm, Ceza Sömürgesi